Organizator:

ANWIL partnerem Polskiego Kongresu Rolniczego

Podziel się

ANWIL to jeden z czołowych europejskich producentów nawozów azotowych i jedyny wytwórca suspensyjnego polichlorku winylu w Polsce. Bogate portfolio wysokiej jakości produktów sprawia, że eksportujemy je do ponad 30 krajów na całym świecie.

Swoją silną pozycję na gospodarczej mapie Polski i Europy ANWIL nieustannie umacnia, biorąc pełną odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na otoczenie. Firma otrzymała m.in. złoty medal International Fertilizer Association za wdrożenie programu Product Stewardship i promowanie idei SHE Excellence (Safety, Health and Environment), a także szósty już „Biały Listek CSR Polityki”.

W 2020 r. ANWIL dołączył do grona pracodawców spełniających najwyższe standardy w zakresie polityki personalnej według Top Employer Institute. Spółka została także laureatem nagrody "Orły Wprost" w kategorii „Lider Pracodawców Regionu Kujawsko-Pomorskiego”. Inicjatywy, które przedsiębiorstwo zrealizowało na rzecz pracowników, społeczności lokalnej, ochrony środowiska oraz budowania relacji z interesariuszami doceniło także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opisując rekordową liczbę 18 dobrych praktyk ANWILU w ostatnim wydaniu raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Najwyższy standard w produkcji nawozów

Nasze nawozy azotowe – saletra amonowa i saletrzak (CANWIL S z siarką oraz CANWIL z magnezem) – gwarantują wysoką efektywność plonów i ekologiczne bezpieczeństwo. Wszystkie produkty posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz spełniają wymagania Rozporządzenia (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku. Uczestniczymy także w Programie „Opieka nad Produktem”, realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów FERTILIZERS EUROPE. Wymagania tego Programu zobowiązują producentów nawozów do tego, by ich produkty na każdym etapie łańcucha wartości - od pozyskiwania surowców po końcowe zastosowanie nawozu – były bezpieczne dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

ANWIL jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu

PCW to surowiec stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych, ponieważ charakteryzuje się najwyższą jakością oraz unikalnymi własnościami użytkowymi. Na szeroką skalę wykorzystywany jest do produkcji rur, stolarki budowlanej, przewodów i kabli elektrycznych, itp. W ANWILU wytwarzane są również granulaty plastyfikowane z PCW (w tym granulaty  kablowe: izolacyjne i osłonowe), twarde granulaty techniczne przeznaczone m.in. do produkcji paneli ściennych, profili budowlanych i elektroinstalacyjnych, a także mieszanki. Od roku 1998 produkujemy płyty z PCW - lite (Anwidur®) i spienione (Anwipor®).

W ANWILU stawiamy na jakość i profesjonalne doradztwo. Wykwalifikowana kadra technologów z wieloletnim doświadczeniem, zawsze zapewnia niezbędną pomoc techniczną dla naszych klientów. Oferujemy wsparcie na etapie prób, wdrażania i ustawiania parametrów przetwórczych naszych materiałów. Co ważne, serwis specjalistów ANWILU nie ogranicza się tylko do nowo wprowadzanych materiałów, ale dotyczy wszystkich etapów życia produktu.​

Stawiamy na rozwój

W ANWILU wiemy, że inwestycje i rozwój są kluczem do sukcesu, dlatego rok 2021 będzie dla nas bardzo intensywny i pracowity. Kontynuujemy rozpoczętą w maju 2019 r. rozbudowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych. To jedna z największych realizowanych inwestycji w naszej historii i jednocześnie jedna z najważniejszych, prowadzonych w ramach Grupy ORLEN. Po jej zakończeniu, które planowane jest na 2022 r., nastąpi wzrost mocy wytwórczych ANWILU o około 50 procent. Realizacja projektu to bezpośrednia odpowiedź na zapotrzebowanie polskich rolników na wysokojakościowe produkty, a także istotny ruch w kierunku zmniejszenia importu nawozów. Jest to ważny krok w rozwoju ANWILU, ale również wsparcie dla krajowego rynku.

Wysoki poziom naszych nakładów inwestycyjnych został w 2020 r. doceniony m.in. przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Otrzymaliśmy nagrodę za najwyższe nakłady inwestycyjne w województwie kujawsko-pomorskim w kategorii Duże Przedsiębiorstwa. O zakwalifikowaniu projektu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zdecydowała ranga planowanego przedsięwzięcia, skala działalności firmy oraz jej pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą w regionie.