Organizator:

Kolejny patronat przyznany!

Podziel się

"Uważam, że w obecnym czasie jest mnóstwo ważnych tematów do omówienia na kongresie, takich jak problemy z suszą w Polsce, z hodowlą po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt czy też zmiany związane z wprowadzeniem zielonego ładu" - tak uzasadnia decyzję o objęciu patronatem Kongresu p.o. Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Mariusz Olejnik

Jako wiodąca organizacja w sektorze rolno-spożywczym świadczyprofesjonalne usługi doradcze.

Celem Federacji jest budowanie społecznego zaufania, ochrona interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych oraz rozwiązywania ich kluczowych problemów.

Reprezentuje ponad 1000 gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu zatrudniających przeszło 500 000 pracowników.

Skuteczna organizacja pracodawców jeszcze nigdy nie była tak potrzebna przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego!