Organizator:

KZPRiRB patronem branżowym Kongresu!

Podziel się

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jest jedyną ogólnopolską organizacją branżową skupiającą producentów rzepaku i roślin białkowych. Celem powołania Zrzeszenia jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów producentów rzepaku i roślin białkowych.

KZPRiRB podejmuje wyzwania zmierzające do:

  • zagwarantowania opłacalności produkcji rzepaku i roślin białkowych w Polsce,
  • pozyskania udziałów rolników w produkcji biopaliw,
  • ustabilizowania branży rzepakowej i roślin białkowych m.in. przez utworzenie Polskiej Rady Rzepaku i partnerskie współdziałanie z wszystkimi jej uczestnikami,
  • poprawienia samowystarczalności naszego kraju w białko roślinne przez zwiększenie produkcji rzepaku, roślin białkowych i zagospodarowanie nadwyżek oleju na cele techniczne,
  • osiągnięcie masowego członkostwa producentów rzepaku i roślin białkowych w KZPRiRB,
  • doprowadzenie do udziału producentów rolnych w przetwórstwie rzepaku na biopaliwo

 

Więcej informacji >>