Organizator:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje patronat nad kongresem

Podziel się

Jak możemy przeczytać w otrzymanym piśmie, Minister Rolnictwa Pan Grzegorz Puda popiera organizację Polskiego Kongresu Rolniczego jako wydarzenia umożliwiającego przekazanie cennych informacji i metod efektywnego gospodarowania w rolnictwie, a także sprzyjającego dyskusji o aktualnej sytuacji i perspektywach rozwoju branży rolniczej.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wielu lat wspiera przedsięwzięcia organizowane przez Grupę MTP, takie jak targi POLAGRA czy POLAGRA PREMIERY, sprzyjające rozwojowi kontaktów biznesowych i transferowi wiedzy wśród przedstawicieli branży rolno-spożywczej.

Tym razem z uznaniem spotkała się nowa inicjatywa Grupy MTP - Polski Kongres Rolniczy, podczas którego zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym. Niewątpliwie, taki profil kongresu wpisuje się w działania ministerstwa, które wspiera projekty mające na celu upowszechnianie i wdrażanie do praktyki rolniczej nowoczesnych rozwiązań, ponieważ są one siłą napędową dla rozwoju branży i pozytywnie wpływają na jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej.