Organizator:

Negatywny wpływ czynników abiotycznych na wzrost i zdrowotność roślin uprawnych

Podziel się

Zapraszamy na prelekcję dr inż. Dariusza Wyczlinga i mgr Grzegorza Malesińskiego z firmy PROCAM.

Życie w dobie pandemii u wielu z nas wiąże się ze zwiększonym stresem na samą myśl wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, czyli jednego z niezliczonych przedstawicieli czynników biotycznych jakim są różnego rodzaju wirusy tak w świecie ludzi, jak i roślin. Jednocześnie nasza percepcja dotycząca roli czynników abiotycznych, na co dzień i od wieków przynoszących wszystkim „populacjom” wielkie dawki regularnego stresu, zdaje się przy tym odsuwać na dalszy plan.

To spostrzeżenie może być dla rolnictwa okazją do przypomnienia o negatywnym wpływie na rośliny uprawne czynników abiotycznych, jakimi są m.in.: temperatura, wilgotność, nasłonecznienie oraz czynniki glebowe, takie jak: pH czy zawartość substancji mineralnych wpływających na wzrost i zdrowotność roślin uprawnych. Fakt ten ma dla rolnika kolosalne znaczenie, ponieważ pozwala uświadomić mu, jak może zaplanować w produkcji rolnej wykorzystanie postępu wynikającego z rozwoju wiedzy agronomicznej połączonej z najlepszymi i sprawdzonymi rozwiązaniami pomagającymi przeciwstawiać się roślinom uprawnym mogącemu nadejść stresowi jak i zwalczaniu jego skutków.

Do możliwości polecanych i praktykowanych przez agronomów PROCAM i farmerów korzystających z ich doradztwa, których głównym celem jest wzrost odporności roślin na niekorzystne warunki, należy wymienić:

- uprawę gleby odpowiednio dostosowaną do warunków danego pola uwzględniającą jego historię, zmianowanie oraz przyszłe plany i możliwości uprawy,

- stymulację rozwoju systemu korzeniowego, która jest jedną z podstawowych metod strategii ochrony antystresowej w uprawach rolnych,

- dobór odmian w szczególności z hodowli roślin podnoszących ich odporność w zmieniającym się klimacie z często występującymi przekroczeniami wartości granicznych jednego lub kilku z czynników abiotycznych,

- nawożenie podstawowe uwzględniające potrzeby pokarmowe roślin i zasobność gleb,

- odżywianie dolistne poszczególnych plantacji i tzw. suplementacja dostosowana do aktualnej kondycji roślin, co wpływa wydatnie na poprawę ich odporności na szereg innych negatywnych czynników.

Tak w telegraficznym skrócie można opisać sposób w jaki doradztwo agronomiczne, w połączeniu ze sprawdzonymi środkami do produkcji rolnej, skutecznie pomaga ograniczać negatywny wpływ czynników abiotycznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych. Dzieje się tak poprzez obniżanie poziomu stresu tak u roślin na poszczególnych plantacjach, jak i u wielu rolników, którzy mogą być pewni, iż posiadają narzędzia pomagające w trudnych warunkach produkcji pod gołym niebem.

Polecamy prelekcję pt. "Negatywny wpływ czynników abiotycznych na wzrost i zdrowotność roślin uprawnych", która odbędzie się drugiego dnia Kongresu, tj. 15 stycznia.

Program wydarzeń Dostęp do transmisji