Organizator:

Niewykorzystane rezerwy - poznaj i wykorzystaj zmienność swojego pola

Podziel się

Zapraszamy na prelekcję Jerzego Koronczoka z Agrocom Polska.

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. zagadnienia:

  • naturalna zmienność przestrzenna warunków siedliskowych każdego pola,
  • aktualne możliwości pomiarów i rejestracji wielu cech fizycznych i chemicznych gleby i roślin za pomocą metod teledetekcyjnych,
  • praktyczne wykorzystanie znajomości różnic wewnątrz swoich użytków rolnych za pomocą map aplikacyjnych przygotowanych dla: maszyn uprawowych, rozsiewaczy, siewników oraz opryskiwaczy.

Udział w Polskim Kongresie Rolniczym jest bezpłatny! Zarejestruj się już dziś!

Rejestracja uczestników Program wydarzeń