Organizator:

Permakultura, rolnictwo regeneratywne oraz kompleksy leśno-rolne sposobem na uprawy w sytuacji niedoboru wody

Podziel się

Prelekcja Roberta W Jankowskiego z Polskiego Forum Klimatycznego.

Oto kilka faktów, które sprawiają, że warto zainteresować się właśnie tą prelekcją:

Ogród Permakultury będąc odpowiednim systemem warstw podłoża oraz synergią upraw, ze swojej natury zużywa tylko 25% wody w porównaniu z uprawami „przemysłowymi”.  Do tego integralną częścią obecnie zakładanych ogrodów jest mała retencja wody opadowej.

Rolnictwo regeneratywne wprowadza do gleby węgiel aktywny uprawowo i zwiększa wydajność plonów. Każdy gram węgla wiąże w glebie 8 gramów wody, co jest krytyczne dla wysokowydajnego rolnictwa.

Kompleksy leśno-rolne są połączeniem upraw drzew szybkorosnących  z ogrodnictwem. Regulowana jest w ten sposób gospodarka mikroelementami oraz wodą. Następuje związanie wody opadowej, która nie jest marnowana i nie odpływa bezproduktywnie do morza.

Biomasa rolnicza, w tym pozyskiwana z plantacji drzew szybkorosnących, jest jedynym sposobem na uzyskanie ujemnego efektu emisyjnego.  Prawidłowo skonstruowany system obiegu zamkniętego powoduje nie tylko redukcję emisji do zera, ale także redukcję ilości CO2 w obiegu. Reguluje także cykl H2O  oraz zupełnie eliminuje CH4 ( metan ), który jest dużo bardziej szkodliwy niż CO2.

Przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne spina system ‘carbon credits’, który umożliwia producentom rolnym dodatkowy dochód poprzez odsprzedaż uzyskanych efektów redukcji klimatycznej podmiotom gospodarczym (przemysłowym i komunalnym) tak, że w rezultacie otrzymujemy efekt NET ZERO, co jest celem finalnym strategii GD’50.

Prelekcja poszerzająca wiedzę w powyższych zagadnieniach odbędzie dn. 14 stycznia 2021.

Zachęcamy do udziału w Polski Kongresie Rolniczym! Udział jest bezpłatny!

 

 

Polskie Forum Klimatyczne ( PFK ) jest stowarzyszeniem rejestrowanym w KRS i grupuje ekologów – społeczników, którzy koncentrują się na pobudzaniu świadomości klimatycznej społeczeństwa oraz kształtowaniu korzystnych dla środowiska naturalnego podstaw i zachowań obywateli. Opiera się ono przy tym na NAUCE – można powiedzieć, że jest prekursorem naukowej ekologii. Wspiera samorząd i administrację publiczną w działaniach dla dobra środowiska naturalnego i zdrowotności populacji.

Do tej pory środowiska tworzące PFK zorganizowały szereg konferencji naukowo - praktycznych oraz przeprowadziły projekty związane z poprawą czystości środowiska naturalnego i zwrotowi populacji "ku naturze". Konferencje były organizowane pod patronatem Abp Metropolity Poznańskiego, wielu ministerstw branżowych oraz Wojewodów Wielkopolskiego i Małopolskiego.

W obecnej chwili priorytetem jest wypracowanie kompleksowego systemu działań naukowych, praktycznych, edukacyjnych, organizacyjnych, prawnych , ekonomicznych itd.  dla wykonania podjętych już zobowiązań unijnej strategii „Green Deal 2050”.  Wpisujemy się w taką transformację, by wypełnić cele klimatyczne bez zniszczenia Polskiej gospodarki. W tym celu organizujemy konferencje, opracowujemy analizy i raporty, które ukazują się w czołowych  mediach ogólnopolskich oraz periodykach branżowych.