Organizator:

Preparaty bakteryjne jako istotny element nowoczesnej produkcji roślinnej

Podziel się

Zapraszamy na prelekcję dr inż. Janusza Mazurka.

Obecne w glebie różnorodne mikroorganizmy, w tym głównie bakterie, stanowią podstawę prawidłowego rozwoju roślin. Dzięki wykorzystywaniu węgla z pozostałości roślinnych, wspomagają one procesy właściwego odżywiania roślin, działają stymulująco na wzrost, umożliwiają prawidłowe kiełkowanie nasion i rozwój młodych siewek, a przy tym utrudniają zasiedlanie korzeni przez różne chorobotwórcze organizmy. Aktywność bakterii jest istotnym elementem wpływającym na dostępność fosforu, którego niedostatek stanowi często kluczowy problem w produkcji roślinnej.  Ich rola jest jednak znacznie szersza - wpływają także na polepszenie warunków powietrzno-wodnych w glebie, poprawę jej struktury gruzełkowatej, a nawet zwiększenie retencji wodnej.

Dużą różnorodność drobnoustrojów bakteryjnych, można spotkać również na powierzchni liści. Stanowią one naturalny czynnik ochronny dla roślin, polegający głównie na konkurencji oraz zwalczaniu wielu patogenów bądź szkodników. Bakterie stanowią również swoisty bufor, który zapobiega negatywnym konsekwencjom gwałtownych zmian w środowisku, czyli stresu uniemożliwiającego często osiągnięcie właściwego plonu i jego jakości.

Tymczasem poprzez intensyfikację rolnictwa, która wiąże się chociażby z uprawą orkową, brakiem właściwego płodozmianu, jak również wieloletnim stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin, doszło do silnego zubożenia gleb we właściwą ilość i dostępność bakterii. I chociaż nadal udaje się utrzymać wysoką wydajność poprzez zwiększenie nawożenia, stosowanie wapnowania oraz jeszcze większe zintensyfikowanie stosowania pestycydów, to w dłuższej perspektywie jest to przysłowiowa “droga donikąd”.

Wspomaganie nowoczesnego rolnictwa poprzez zastosowanie preparatów bakteryjnych stanowi więc konieczność, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój produkcji roślinnej. Kluczem do sukcesu jest jednak posiadanie odpowiedniej technologii, gwarantującej uzyskanie wysokiej koncentracji bakterii, których namnażanie odbywa się w komputerowo sterowanych bioreaktorach, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem produkcji.

Prelekcja nt. stosowania preparatów bakteryjnych odbędzie się dn. 15 stycznia 2021.

 

Rejestracja uczestników