Organizator:

Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej - prelekcja

Podziel się

Na ten temat będzie mówił Łukasz Bocheński, magister Ekonomii, specjalizacja “Ekonomika gospodarki żywnościowej”

Łukasz Bocheński jest absolwentem studiów podyplomowych nt. “Analiza ekonomiczna i Controlling  ”.

Starszy specjalista w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Wykładowca oraz autor artykułów i publikacji m.in. na tematy związane z analizą i planowaniem rozwoju gospodarstw rolnych, mikro i makroekonomicznych aspektów prowadzenia działalności rolniczej, zasad i form ubiegania się o środki finansowe w ramach WPR - PROW, płatności bezpośrednie, wykorzystanie programów i aplikacji komputerowych do zarządzania gospodarstwem rolnym.