Organizator:

Techniki i technologie chroniące wodę w glebie

Podziel się

W wykładzie dotyczącym techniki i technologii chroniących wodę w glebie profesor dr hab. inż. Jacek Przybył scharakteryzuje aktualnie oferowane na rynku narzędzia, maszyny oraz agregaty maszynowe, których odpowiednia eksploatacja sprzyja zachowaniu wody glebowej zarówno na etapie przygotowania roli do siewu jak i w czasie wegetacji roślin.

Profesor dr hab. inż. Jacek Przybył jest zatrudniony w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Katedrze Inżynierii Biosystemów na Wydziale Inżynierii Środowiska i  Inżynierii Mechanicznej.

Opublikował łącznie ponad 600 prac, w tym ponad 160 oryginalnych prace twórczych oraz jest współautorem 17 podręczników akademickich i monografii. Prezentował swoje osiągnięcia naukowe na licznych zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Prowadzi bardzo szeroką działalność w zakresie popularyzacji wiedzy naukowej wśród producentów sektora rolno-żywnościowego.

Współpracuje z instytutami naukowymi i uniwersytetami zagranicznymi, przede wszystkim w Niemczech i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, European Society of Agricultural Engineering i International Institute for Beet Research. Ponadto jest jedynym przedstawicielem naszego kraju w komisji ds. nowości targów Agritechnica w Hanowerze, jednej z największych wystaw techniki rolniczej na świecie.