Organizator:

Zakończyła się pierwsza edycja Polskiego Kongresu Rolniczego!

Podziel się

Drugi dzień wydarzenia również wyróżnił się znakomitą frekwencją. Zaplanowane prelekcję obejrzało ponad 400 osób.

Drugi dzień Polskiego Kongresu Rolniczego rozpoczął się debatą pt. Polscy producenci w służbie polskiemu rolnikowi, w której udział wzięli:

  • Wojciech Bury – właściciel firmy BURY Maszyny Rolnicze,
  • Leszek Weremczuk – dyrektor ds. marketingu i handlu w EXPOM Sp. z o.o.,
  • Tomasz Żywiczka – dyrektor ds. sprzedaży w KFMR KRUKOWIAK,
  • Józef Seidel - członek zarządu MANDAM Sp. z o.o.,
  • Karol Wdziękoński - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w SaMASZ Sp. z o.o.
  • Piotr Stanek – dyrektor ds. marketingu w firmie UNIA.

Zaproszeni goście przedstawili swój punt widzenia w różnych aspektach. Dyskusja rozpoczęła się od pytania w jaki sposób powstają najlepsze maszyny dla rolników,  z kim poszczególne firmy współpracują, by rozwijać urządzenia, które mają wspierać pracę rolników. Spektrum rozwiązań jest szerokie, choć niewątpliwie w centrum zainteresowania są rolnicy.  Ogromne emocje wzbudziła część dotycząca przyszłości rolnictwa i polskiej wsi. Zaproszeni gości podzieli się m.in. swoją opinią na temat możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego, jego udziału w całości produkcji rolnej. W dalszej części dyskusja przeniosła się w stronę rozważań na temat automatyzacji rolnictwa w kontekście braku rąk do pracy.

Po zakończeniu debaty, w drugiej części dnia odbyły się kolejne prelekcje. Pierwszy blok dotyczył Zielonego Ładu. Profesor dr hab. Marek Mrówczyński podzielił się widza na temat stosowania środków ochrony roślin. Następnie dr inż. Dariusz Wyczling i mgr Grzegorz Malesiński opowiedzieli jak negatywny wpływ na uprawy mogą wywierać czynniki abiotyczne i jak można niwelować skutki ich działania. Z kolei dr inż. Janusz Mazurek z firmy Bio-Lider przedstawił jaki wpływ mają preparaty baktyrejne na strukturę gleby, tworzenie próchnicy itp. i finalnie dlaczego warto je stosować w produkcji roślinnej.

W trzeciej część dzisiejszego spotkania można było wysłuchać prelekcji Łukasza Cholewickiego z Agencji r360 skierowanej do właścicieli gospodarstw zainteresowanych sprzedażą produktów w sieci. Uczestnicy otrzymali zestaw praktycznych wskazówek wspierających działalność handlową w Interencie, która dzisiaj, wydaje się nieodłączną częscią prowadzenia biznesu, również w rolnictwie. Na koniec natomiast Łukasz Bocheński z Centrum Doradztwa Rolniczego opowiedział o rynkowych uwarunkowaniach produkcji rolniczej.