Organizator:

Zielony ład a stosowanie środków ochrony roślin

Podziel się

Wykład na temat Zielonego Ładu wygłosi prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - PIB

Ekspert w dziedzinach: szkodniki roślin rolniczych, integrowana ochrona i produkcja roślin rolniczych. 

Autor publikacji:

 1. Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P. 2018. Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych. Wydawnictwo IUNG – PIB; Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 502 ss.
 2. Mrówczyński M. (red.). 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków. Wydawnictwo Top Agrar Polska, Poznań, 368 ss.
 3. Jajor E., Mrówczyński M. (red.). 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego i jarego dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 264 ss.
 4. Mrówczyński M. (red.). 2013. Integrowana ochrona roślin rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań, 153 ss.
 5. Mrówczyński M. (red.) 2013. Integrowana ochrona roślin rolniczych. Zastosowanie integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań, 286 ss.

Jego najważniejsze dokonania zawodowe:

 • dyrektor IOR – PIB w latach 2007–2012 oraz od 2018 r. do chwili obecnej;
 • kierownik Zakładu Entomologii w latach 2014–2018;
 • w latach 2005–2007 kierownik Zespołu Badania Skuteczności Działania Zoocydów;
 • przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Środków Ochrony Roślin przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2017–2018;
 • od 2008 r. przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych;
 • kierownik i wykonawca wielu tematów statutowych, grantów i Programu Wieloletniego – opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz programów ochrony roślin przed szkodnikami;
 • wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrodami za: wdrożenie łącznego stosowania agrochemikaliów (1995 r.), opracowanie strategii przeciwdziałania powstawania odporności słodyszka rzepakowego na insektycydy (2012 r.) oraz za opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie integrowanej ochrony rzepaku ozimego w Polsce (2019 r.);
 • członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (od 2007 r.);
 • członek Krajowego Zespołu Koordynującego Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (od 2007 r.);
 • członek Wielkopolskiego Zespołu PDO (od 2007 r.);
 • od 1983 r. członek założyciel Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, a w latach 2003–2007 przewodniczący PTA;
 • od 1990 r. członek i wykładowca Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych;
 • od 2000 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych Ochrony Roślin i Rolnictwa Ekologicznego przy IOR – PIB;
 • od 2008 r. członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju;
 • od 2008 r. członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych;
 • do 2012 r. członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział II – Nauki Biologiczne i Rolnicze;
 • promotor 4 prac magisterskich i 3 doktoratów oraz opiekun 45 prac dyplomowych słuchaczy Studiów Podyplomowych IOR – PIB;
 • od 1978 r. współautor Zaleceń Ochrony Roślin IOR – PIB;
 • autor 2500 prac: naukowych, książek, monografii, skryptów, podręczników, atlasów oraz opracowań popularnonaukowych, w tym opracowań dotyczących integrowanej ochrony roślin;
 • od 1995 r. członek Rady Naukowej IOR – PIB.

 

W wolnym czasie lubi: jeździć rowerem, wędrować, analizować źródła historyczne, fotografować przyrodę, słuchać muzyki.