Organizator:

Podsumowanie pierwszej edycji Polskiego Kongresu Rolniczego

19.01.2021 11:31:11

Podziel się

Pierwsza edycja Polskiego Kongresu Rolniczego to 17 prelekcji oraz debata polskich producentów. Podczas dwóch dni odnotowaliśmy 739 aktywnych słuchaczy!

Dzień 1

Wydarzenie rozpoczęło się blokiem „Rolnictwo 4.0 – cyfrowe zarządzanie gospodarstwem”. Na wstępie Roman Bathelt, z firmy 365FarmNet, odpowiedział na pytanie czy można gospodarstwo zmieścić na smartfonie i sprawnie nim zarządzać. Dziś już to możliwe. Nowe technologie wiele ułatwiają i pozwalają na oszczędności. O tym, ale już w kontekście rolnictwa precyzyjnego, mówił również Karol Zgierski z John Deere Polska i Małgorzata Sawczenko z KST Konsulting, która zapewniła, że dane są tylko początkiem do optymalnego zarządzania gospodarstwem. Natomiast Jerzy Koronczok z Agrocom Polska przedstawił, w jaki sposób, z pomocą odpowiednich pomiarów, można wykorzystać niewykorzystane rezerwy drzemiące w zmienności pola. 

 

Na koniec pierwszego panelu uczestnicy mogli także usłyszeć jakie nowoczesne rozwiązania dla rolników wprowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jakie ma w planach.

Druga część Kongresu dotyczyła technik, technologii i innych działań, które warto wdrażać w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niedoborami wody. Rozpoczął dr Bogumił Nowak z PGW Wody Polskie, które uświadomił nam jaka jest sytuacja związana z zasobami wodnymi i omówił pakiet działań PGW Wody Polskie mające na celu zapobieganie niedoborom wody. W dalszej części kongresu mieliśmy także okazję usłyszeć prof. dr hab. Inż. Jacka Przybyła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił sposoby ochrony wody w glebie oraz dr hab. inż. Tomasza Piechotę, który zaprezentował zalety uprawy konserwującej jako tej, którą warto stosować w sytuacji, gdy mamy do czynienia z degradacją gleby na skutek zmian klimatycznych. Głos w bloku o gospodarowaniu w warunkach niedoboru wody zabrali także praktycy, m.in. Artur Grześkowiak z KMK Agro, który jako omówił zalety nawadniania deszownianego, oraz Artur Szymczak z firmy Kuhn, który skoncentrował się na technologiach mających wspierać rolników w zachowaniu odpowiednich walorów gleby, a tym samym osiąganiu odpowiedniej wysokości plonów. Na zakończenie wsłuchaliśmy natomiast wykładu Roberta W Jankowskiego z Polskiego Forum Klimatycznego na temat permakultury i rolnictwa regeneratywnego.

Dzień 2

Drugi dzień Polskiego Kongresu Rolniczego rozpoczął się debatą pt. "Polscy producenci w służbie polskiemu rolnikowi", w której udział wzięli:

  • Wojciech Bury – właściciel firmy BURY Maszyny Rolnicze,
  • Leszek Weremczuk – dyrektor ds. marketingu i handlu w EXPOM Sp. z o.o.,
  • Tomasz Żywiczka – dyrektor ds. sprzedaży w KFMR KRUKOWIAK,
  • Józef Seidel - członek zarządu MANDAM Sp. z o.o.,
  • Karol Wdziękoński - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w SaMASZ Sp. z o.o.
  • Piotr Stanek – dyrektor ds. marketingu w firmie UNIA.

 

Zaproszeni goście przedstawili swój punt widzenia w różnych aspektach. Dyskusja rozpoczęła się od pytania w jaki sposób powstają najlepsze maszyny dla rolników,  z kim poszczególne firmy współpracują, by rozwijać urządzenia, które mają wspierać pracę rolników. Spektrum rozwiązań jest szerokie, choć niewątpliwie w centrum zainteresowania są rolnicy.  Ogromne emocje wzbudziła część dotycząca przyszłości rolnictwa i polskiej wsi. Zaproszeni gości podzieli się m.in. swoją opinią na temat możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego, jego udziału w całości produkcji rolnej. W dalszej części dyskusja przeniosła się w stronę rozważań na temat automatyzacji rolnictwa w kontekście braku rąk do pracy.

Po zakończeniu debaty, w drugiej części dnia odbyły się kolejne prelekcje. Pierwszy blok dotyczył Zielonego Ładu. Profesor dr hab. Marek Mrówczyński podzielił się widza na temat stosowania środków ochrony roślin. Następnie dr inż. Dariusz Wyczling i mgr Grzegorz Malesiński opowiedzieli jak negatywny wpływ na uprawy mogą wywierać czynniki abiotyczne i jak można niwelować skutki ich działania. Z kolei dr inż. Janusz Mazurek z firmy Bio-Lider przedstawił jaki wpływ mają preparaty baktyrejne na strukturę gleby, tworzenie próchnicy itp. i finalnie dlaczego warto je stosować w produkcji roślinnej.

W trzeciej część dzisiejszego spotkania można było wysłuchać prelekcji Łukasza Cholewickiego z Agencji r360 skierowanej do właścicieli gospodarstw zainteresowanych sprzedażą produktów w sieci. Uczestnicy otrzymali zestaw praktycznych wskazówek wspierających działalność handlową w Interencie, która dzisiaj, wydaje się nieodłączną częścią prowadzenia biznesu, również w rolnictwie. Na koniec natomiast Łukasz Bocheński z Centrum Doradztwa Rolniczego opowiedział o rynkowych uwarunkowaniach produkcji rolniczej.

Pierwsza edycja Polskiego Kongresu Rolniczeg została zrealizowana w formule online i okazała się doskonałym sposobem na integrację branży rolniczej w obecnych czasach, gdy mamy ograniczone możliwości prowadzenia spotkań na szerszą skalę. Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu różnych obszarów rolnictwa jest ogromne i to właśnie dystrybucja informacji na temat nowych możliwości dla gospodarstw rolnych – nowych technologii, nowych technik uprawy czy nowych programów pomocowych, stała się podstawą organizowanego przez nas wydarzenia.