Organizator:

Prelegenci Kongresu

Bogumił Nowak

Bogumił Nowak

Tytuł prelekcji: Sposoby gospodarowania wodą zwiększające jej dostępność do celów rolniczych a działania Wód Polskich w tym zakresie
Doktor nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez ostatnie lata pracował w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym, m.in. na stanowisku kierownika Pracowni Limnologii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Jest też autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz licznych opracowań eksperckich z zakresu limnologii, hydrologii, hydrogeologii oraz gospodarki wodnej. Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami naukowymi i rządowymi w zakresie ochrony jezior i retencji wód. Stały biegły sądowy z zakresu hydrologii przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Jacek Przybył

Profesor dr hab. inż.

Jacek Przybył

Profesor dr hab. inż.
Tytuł prelekcji: Stosowanie techniki i technologii chroniących wodę w glebie
Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Inżynierii Biosystemów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Profesor dr hab. inż. Jacek Przybył opublikował łącznie ponad 600 prac, w tym ponad 160 oryginalnych prace twórczych oraz jest współautorem 17 podręczników akademickich i monografii. Prezentował swoje osiągnięcia naukowe na licznych zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Prowadzi bardzo szeroką działalność w zakresie popularyzacji wiedzy naukowej wśród producentów sektora rolno-żywnościowego. Współpracuje z instytutami naukowymi i uniwersytetami zagranicznymi, przede wszystkim w Niemczech i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, European Society of Agricultural Engineering i International Institute for Beet Research. Ponadto jest jedynym przedstawicielem naszego kraju w komisji ds. nowości targów Agritechnica w Hanowerze, jednej z największych wystaw techniki rolniczej na świecie.

Marek Januszewski

Marek Januszewski

Tytuł prelekcji: Pogoda dla rolnika - stacje pogodowe
Od 3 lat związany z firmą Metos Polska sp. z o.o., w której obecnie pełni funkcję country managera na Polskę, Skandynawię i kraje nadbałtyckie.Wcześniej, blisko przez 10 lat, pracował dla John Deere Polska Sp. z o.o. – największego producenta ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, maszyn budowlanych, maszyn leśnych oraz maszyn do pielęgnacji terenów zielonych. Odpowiadał także za działania handlowe w Böhler Uddeholm Polska Sp. z o.o.

Dariusz Wyczling

Dariusz Wyczling

Tytuł prelekcji: Negatywny wpływ czynników abiotycznych na wzrost i zdrowotność roślin uprawnych
Dr inż. Dariusz Wyczling jest absolwentem studiów magisterskich ukończonych w 1995 roku, po których uzyskał zawodowy tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Niedługo po tym, w roku 2002, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Rolniczym ATR w Bydgoszczy w Katedrze Fitopatologii (obecnie Katedra Biologii i Ochrony Roślin) pod kierunkiem naukowym profesora dr hab. inż. Czesława Sadowskiego. Rozprawa doktorska była na temat „Zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej oraz zasiedlnie ziarna przez grzyby z rodzaju fusarium w różnych warunkach przyrodniczych i agrotechnicznych". Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Gdańsku, następnie w Dziale Technicznym międzynarodowej firmy BASF. Dzięki temu wdrażał w Polsce coraz to nowocześniejsze rozwiązania w technologii uprawy roślin rolniczych. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu i wiedzy, dr Wyczling od 2005 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Agronomii ogólnopolskiej firmy PROCAM. Firma zajmuje się dystrybucją środków do produkcji rolnej, ale co ważniejsze rozwija i kształtuje doradztwo agronomiczne. Początkowo PROCAM posiadał 3 oddziały terenowe i 12 pracowników, jednak nieustanny rozwój sprawił, że firma obecnie doskonali blisko 130 doradców agronomicznych. Aktualnie prowadzi działalność na terenie całego kraju, obejmując 9 regionów, 25 oddziałów oraz sieć sklepów detalicznych. Dr Dariusz Wyczling nadal prowadzi doświadczenia polowe z zakresu ochrony roślin oraz ich uprawy, a także bezpośrednie doradztwo na polach produkcyjnych. Konferencje i szkolenia, a także sale wykładowe na uczelniach rolniczych to miejsca, w których możemy liczyć na jego aktywny udział. Dodatkowo w ramach Instytutu Praktycznej Agronomii PROCAM czy pokazów polowych, dr Wyczling chętnie w kontaktach bezpośrednich przekazuje swoją wiedzę. Odpowiada za skonstruowanie i wdrożenie kilkudziesięciu sprawdzonych w zmiennych warunkach polowych i klimatycznych kompleksowych programów ochrony i nawożenia zbóż, rzepaku czy kukurydzy. Ponadto ma znaczący udział we wprowadzeniu do polskich gospodarstw rolniczych kompleksowych nawozów dolistnych, biostymulatorów oraz wielu nowoczesnych i wysokoplonujących odmian zbóż i rzepaków. Bezpośredni kontakt przedstawiciela handlowego, czy też doradcy agronomicznego z rolnikiem jest bardzo ważną kwestią. W swojej pracy zawodowej dr Wyczling stawia właśnie na to. Sam wywodzi się z gospodarstwa i wie, że tylko takie podejście pozwala na podniesienie efektywności oraz skuteczności zastosowanego nawożenia i ochrony roślin, optymalizuje wykorzystane rozwiązania, co bezpośrednio rozwija polskie rolnictwo.

Łukasz Cholewicki

Łukasz Cholewicki

Tytuł prelekcji: Jak zaistnieć w social mediach?
Digital Marketing Manager agencji interaktywnej r360, specjalizującej się w kampaniach Google Ads, Facebook Ads, zarządzaniu marką w social media, content marketingu oraz tworzeniu stron internetowych. Od ponad 10 lat związany z marketingiem w różnej postaci. Fan Google Analitycs i wszelkich aplikacji, które pozwalają pracować lepiej, szybciej i skuteczniej.

Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Pracował m in. w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin czy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą, jako doradca w zakresie ochrony i nawożenia roślin ogrodniczych. Jest autorem publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularno-naukowych, a także ekspertyz, opinii i raportów w zakresie zdrowotności roślin. Wieloletni wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie ochrony i nawożenia winorośli na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Podkarpackiej Akademii Wina. Samodzielnie napisał książkę o ochronie winorośli, jak również jest współautorem książek „Winorośl i Wino. Wiedza i praktyka” oraz „Profilaktyka chorób drzew miejskich – zalecenia bioasekuracji”. Obecnie pracuje w firmie BIO-LIDER na stanowisku dyrektora ds. badań i rozwoju.

Artur Szymczak

Artur Szymczak

Prelekcja: Zastosowanie innowacyjnych maszyn w technologiach uproszczonych i siewie bezpośrednim szansą na spełnienie przyszłych oczekiwań rolnictwa
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku rolnym ze specjalizacją Technika Rolnicza i Leśna. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako sprzedawca w firmie handlowej zajmującej się sprzedażą maszyn rolniczych. Od 2000 roku pełnił funkcję Dyrektora Handlowego firmy KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o., a od 2007 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Od 20 lat aktywny członek Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a od dwóch lat pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Izby. Jako Dyrektor Zarządzający firmy KUHN-Maszyny Rolnicze zaangażowany w kształcenie nowych kadr przy współpracy ze szkołami rolniczymi i Uniwersytetem Rolniczym w Poznaniu. Mąż i ojciec dwójki dzieci. Pasjonat motoryzacji, nowych technologii, inżynierii, elektroniki i rolnictwa.

Małgorzata Sawczenko

Małgorzata Sawczenko

Prelekcja: Dane są tylko początkiem. GateKeeper jako centrum dowodzenia w gospodarstwie.
Specjalistka ds. upraw polowych, doradca rolniczy w KST Konsulting Sp. z o.o. Doświadczony ekspert w dziedzinie cyfrowego zarządzania gospodarstwem.

Tomasz Piechota

Tomasz Piechota

Tytuł prelekcji: Uprawa konserwująca odpowiedzią na zmiany klimatyczne
Doktor habilitowany nauk rolniczych, w dziedzinie rolnictwo i ogrodnictwo. Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w Katedrze Agronomii. Członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego. Zainteresowania naukowe Tomasza Piechoty koncentrują się na zagadnieniach związanych z uprawą roli, szczególnie metodami uprawy konserwującej, ich znaczeniu w ochronie gleby i gospodarce wodnej gleb oraz powiązaniami uprawy roli z innymi aspektami produkcji roślinnej. Prowadzi działalność w ramach upowszechniania wiedzy wśród rolników, pisząc publikacje popularno-naukowe, prowadząc wykłady i szkolenia dla rolników, doradców i pracowników firm z branży rolniczej.

Marek Mrówczyński

Marek Mrówczyński

Tytuł prelekcji: Zielony ład a stosowanie środków ochrony roślin
Ekspert w dziedzinach: szkodniki roślin rolniczych, integrowana ochrona i produkcja roślin rolniczych. Autor publikacji: Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P. 2018. Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych. Wydawnictwo IUNG – PIB; Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 502 ss. Mrówczyński M. (red.). 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków. Wydawnictwo Top Agrar Polska, Poznań, 368 ss. Jajor E., Mrówczyński M. (red.). 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego i jarego dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 264 ss. Mrówczyński M. (red.). 2013. Integrowana ochrona roślin rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań, 153 ss. Mrówczyński M. (red.) 2013. Integrowana ochrona roślin rolniczych. Zastosowanie integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań, 286 ss. Jego najważniejsze dokonania zawodowe: - dyrektor IOR – PIB w latach 2007–2012 oraz od 2018 r. do chwili obecnej; - kierownik Zakładu Entomologii w latach 2014–2018; - w latach 2005–2007 kierownik Zespołu Badania Skuteczności Działania Zoocydów; - przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Środków Ochrony Roślin przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2017–2018; - od 2008 r. przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych; - kierownik i wykonawca wielu tematów statutowych, grantów i Programu Wieloletniego – opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz programów ochrony roślin przed szkodnikami; - wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrodami za: wdrożenie łącznego stosowania agrochemikaliów (1995 r.), opracowanie strategii przeciwdziałania powstawania odporności słodyszka rzepakowego na insektycydy (2012 r.) oraz za opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie integrowanej ochrony rzepaku ozimego w Polsce (2019 r.); - członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (od 2007 r.); - członek Krajowego Zespołu Koordynującego Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (od 2007 r.); - członek Wielkopolskiego Zespołu PDO (od 2007 r.); - od 1983 r. członek założyciel Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, a w latach 2003–2007 przewodniczący PTA; - od 1990 r. członek i wykładowca Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych; - od 2000 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych Ochrony Roślin i Rolnictwa Ekologicznego przy IOR – PIB; - od 2008 r. członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju; - od 2008 r. członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych; - do 2012 r. członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział II – Nauki Biologiczne i Rolnicze; - promotor 4 prac magisterskich i 3 doktoratów oraz opiekun 45 prac dyplomowych słuchaczy Studiów Podyplomowych IOR – PIB; - od 1978 r. współautor Zaleceń Ochrony Roślin IOR – PIB; - autor 2500 prac naukowych, książek, monografii, skryptów, podręczników, atlasów oraz opracowań popularnonaukowych, w tym opracowań dotyczących integrowanej ochrony roślin; - od 1995 r. członek Rady Naukowej IOR – PIB.

Karol Zgierski

Karol Zgierski

Tytuł prelekcji: Technologia rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzanie poprzez system Operations Center
Specjalista produktu rolnictwa precyzyjnego i opryskiwaczy w John Deere Polska, z którą związany jest od 2008 r, gdzie zajmował się produktem w postaci ciągników rolniczych oraz ładowaczy czołowych. Następnie przez 2 lata pracował jako instruktor szkoleniowy, prowadząc szkolenia sprzedażowe poszczególnych produktów takich jak ciągniki, kombajny, opryskiwacze i rolnictwo precyzyjne dla sprzedawców sieci dealerskich John Deere.

Łukasz Sobański

Łukasz Sobański

Specjalista w zakresie marketingu internetowego. Doradza rolnikom w zakresie wykorzystania internetu przy rozpoczęciu i zwiększeniu sprzedaży własnych produktów z gospodarstwa przez Internet. Przez 12 lat zajmował się marketingiem internetowym firm i instytucji pracując w warszawskich agencjach interaktywnych.Miał okazję obsługiwać kampanie e-marketingowe takich marek jak Briggs & Stratton, Samsung, Philips czy Onkyo. Pracował w firmach notowanych na giełdzie NewConnect Zakupy.com S.A. i B2BPartner S.A. jako specjalista ds. marketingu internetowego odpowiadając za rozwój 6 sklepów internetowych w różnych branżach. Od 2 lat zajmuje się rolnictwem i hodowlą drobiu oraz kóz mlecznych ras saaneńskich, alpejskich i toggenburskich. Dodatkowo doradza rolnikom w zakresie wykorzystania internetu przy rozpoczęciu i zwiększeniu sprzedaży własnych produktów z gospodarstwa przez Internet. Prowadzi stronę z blogiem pod adresem www.RolniczyHandelDetaliczny.pl

Artur Grześkowiak

Artur Grześkowiak

Tytuł prelekcji: Urządzenia i systemy nawadniania deszczownianego
Specjalista w dziedzinie urządzeń nawadniających i projektowania nawadniania wielkoobszarowego. Jest odpowiedzialny za dystrybucję urządzeń marek RM (deszczownie szpulowe), Euromacchine (pompy spalinowe) i RKD (deszczownie typu PIVOT) na terenie całego kraju.

Łukasz Bocheński

Łukasz Bocheński

Tytuł prelekcji: Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej
Starszy specjalista w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu "Analiza ekonomiczna i controlling ”. Wykładowca oraz autor artykułów i publikacji m.in. na tematy związane z analizą i planowaniem rozwoju gospodarstw rolnych, mikro i makroekonomicznych aspektów prowadzenia działalności rolniczej, zasad i form ubiegania się o środki finansowe w ramach WPR - PROW, płatności bezpośrednie, wykorzystanie programów i aplikacji komputerowych do zarządzania gospodarstwem rolnym.

Roman Bathelt

Roman Bathelt

Prelekcja: Gospodarstwo w smartfonie – czy się zmieści?
Doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wielokrotny zwycięzca ogólnopolskich olimpiad rolniczych. Praktyk w dziedzinie rolnictwa - razem z rodzicami prowadzi gospodarstwo o powierzchni 75 ha, którego główną działalnością jest hodowla bydła mlecznego, Obecnie pracuje w zespole firmy 365FarmNet,

Jerzy Koronczok

Jerzy Koronczok

Prelekcja: Niewykorzystane rezerwy - poznaj i wykorzystaj zmienność swojego pola
Właściciel firmy Agrocom Polska. Od 18 lat, wraz z zespołem, zaangażowany w rozwój rolnictwa precyzyjnego. Wielokrotny (8) zdobywca Złotego Medalu MTP Polagra Premiery oraz pierwszego polskiego medalu największych światowych targów rolniczych Agritechnica 2017 w Hanowerze za innowacje rolnicze. Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni 45 ha.

Robert W Jankowski

Robert W Jankowski

Prelekcja: Permakultura, rolnictwo regeneratywne oraz kompleksy leśno-rolne sposobem na uprawy w sytuacji niedoboru wody
Robert W Jankowski posiada wykształcenie magisterskie techniczne, ale od 25 lat zajmuje się rolnictwem, co jest wynikiem jego chęci życia „blisko naturze”. Jego zaangażowanie w ekologię datuje się od połowy lat 60 – tych, kiedy to podjął współpracę z Ligą Ochrony Przyrody. Od tamtego czasu jest bardzo aktywny w sprawach ekologii, rolnictwa naturalnego i zdrowej żywności, a ostatnio ochrony klimatu. Jest zwolennikiem działań ekologicznych bazujących na NAUCE. Jest współzałożycielem i zasiada we władzach szeregu organizacji ekologicznych i rolniczych - „Ekologiczna Wielkopolska”, „Polskie Forum Klimatyczne” (gdzie jest Prezesem Zarządu Głównego), „Forum Permakultury”, Forum Antysmogowe”. Jest także koordynatorem „Forum Klimatycznego Akademickiego Klubu Obywatelskiego”. Jego działalność polega na organizacji konferencji naukowo-praktycznych oraz działań następczych, głównie informacyjnych i edukacyjnych. W obecnej chwili koncentruje się on na możliwościach technicznych i organizacyjnych wypełnienia wymogów klimatycznych wynikających z unijnej strategii „Green Deal 2050”. Z tej perspektywy udział kompleksów agro-leśnych jest absolutnie niezbędny i bez właściwego zaangażowania szeroko rozumianego rolnictwa nie jest możliwe wykonanie już wcześniej podjętych zobowiązań.

Halina Szymańska - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Halina Szymańska - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prelekcja: Portal IRZPlus, Mobilna ARiMR, program „Komputer dla dziecka rolnika” oraz aktualne nabory PROW 2014-2020
Z rolnictwem jest związana od lat. Od 2006 do 2008 była Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W latach 2016-2017 pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z kolei od 13 czerwca 2017 r. do 7 października 2020 r. była Szefową Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.