Organizator:

Gospodarstwo w smartfonie – czy się zmieści?!

10:15 - 10:30
PCC
Organizator: MTP Grupa
Prelekcja Romana Bethelta z 365FarmNet dotyczyć będzie wykorzystania programów do zarządzania gospodarstwem w rolnictwie. Regularne dokumentowanie wszystkich zabiegów pozwala na spełnianie wymogów stawianych przez instytucje i agencje okołorolnicze. Programy, które powinny być codziennie obsługiwane przez łatwo dostępne smartfony pozwalają na wkroczenie w rolnictwo 4.0 poprzez ułatwienie wdrażania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

Niewykorzystane rezerwy - poznaj i wykorzystaj zmienność swojego pola

10:30 - 10:45
PCC
Organizator: MTP Grupa
Prelekcja Jerzego Koronczoka z Agrocom Polska. Podczas spotkania zostana poruszone m.in. zagadnienia: - naturalna zmienność przestrzenna warunków siedliskowych każdego pola, - aktualne możliwości pomiarów i rejestracji wielu cech fizycznych i chemicznych gleby i roślin za pomocą metod teledetekcyjnych, - praktyczne wykorzystanie znajomości różnic wewnątrz swoich użytków rolnych za pomocą map aplikacyjnych przygotowanych dla: maszyn uprawowych, rozsiewaczy, siewników oraz opryskiwaczy.

Dane są tylko początkiem. GateKeeper jako centrum dowodzenia w gospodarstwie.

10:45 - 11:15
PCC
Organizator: MTP Grupa
Cyfryzacja rolnictwa to proces który już trwa. Niektórzy już się do niego przystosowali, inni są pełni obaw co proces ten za sobą niesie, a ogrom dostępnych danych może być czasem przytłaczający. Jak wykorzystać własne dane w prowadzeniu gospodarstwa, jak je analizować i zrobić z nich użytek. GateKeeper jako narzędzie magazynujące dane, wspomagające decyzje i łączące w całość wszystkie aspekty rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie. Opowie o nim Małgorzata Sawczenko z KST Konsulting.

Technologia rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzanie poprzez system Operations Center

11:15 - 11:45
PCC
Organizator: MTP Grupa
Nowe technologie sprzyjają rozwojowi rolnictwa precyzyjnego, a to z kolei może prowadzić do optymalizacji kosztów i ekonomicznego wzrostu gospodarstw. O rozwiązaniach, które wspierają rolników w pomiarach i prowadzeniu precyzyjnych upraw będzie można dowiedzieć się podczas wystąpienia Karola Zgierskiego z John Deere Polska.

Pogoda dla rolnika - stacje pogodowe

11:45 - 12:15
PCC
Organizator: MTP Grupa
O zaletach stacji pogodowych i ich możliwościach opowie Marek Januszewski, Country Manager Metos Polska. W ramach swojego wystąpienia poruszy m.in. takie zagadnienia jak: 1) monitorowanie pogody, precyzyjne dane pogodowe 2) lokalna, precyzyjna prognoza pogody, okna oprysków, VPD oraz wsparcie decyzji - ile można na tym zarobić? 3) monitorowanie wilgotności, zasolenia i temperatury gleby – do czego to służy? 4) stacja meteo a modele chorobowe roślin.

Portal IRZPlus, Mobilna ARiMR, program „Komputer dla dziecka rolnika” oraz aktualne nabory PROW 2014-2020

12:15 - 12:45
PCC
Prelekcję poprowadzi Pani Halina Szymańska - Prezes ARiMR. Omówione zostaną nowoczesne rozwiązania dla rolników, w tym portal IRZplus, który pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu IRZ bez konieczności wychodzenia z domu, a także prace nad mobilną aplikacją na smartfony przeznaczoną dla rolników. Podczas wystąpienia podsumowany zostanie program dot. dofinansowania zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej oraz trwające nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Sposoby gospodarowania wodą zwiększające jej dostępność do celów rolniczych a działania Wód Polskich w tym zakresie

13:30 - 14:15
PCC
Organizator: MTP Grupa
Prelekcja Bogumiła Nowaka - doktora nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autora kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz licznych opracowań eksperckich z zakresu limnologii, hydrologii, hydrogeologii oraz gospodarki wodnej, aktywnie współpracującego z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami naukowymi i rządowymi w zakresie ochrony jezior i retencji wód.

Stosowanie techniki i technologii chroniących wodę w glebie

14:15 - 14:45
PCC
Organizator: MTP Grupa
Prelekcja prof. dr hab. inż. Jacka Przybyła.

Urządzenia i systemy nawadniania deszczownianego

14:45 - 15:15
PCC
Organizator: MTP Grupa
Odpowiednie nawadnianie pól to jeden z czynników przekładających się na ilość zbiorów. Czy deszczowanie może zatem stanowić rozwiązanie na lata z małymi ilościami opadów? O tym będzie można dowiedzieć się podczas prelekcji pt. „Urządzenia i systemy nawadniania deszczownianego”, podczas której Artur Grześkowiak z KMK Agro opowie o tym jak należy projektować system nawadniania deszczownianego, jakie technologie są obecnie stosowane, z jakich źródeł wody na

Uprawa konserwująca odpowiedzią na zmiany klimatyczne

15:15 - 15:45
PCC
Organizator: MTP Grupa
Prelekcja Tomasza Piechoty, doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Zastosowanie innowacyjnych maszyn w technologiach uproszczonych i siewie bezpośrednim szansą na spełnienie przyszłych oczekiwań rolnictwa

15:45 - 16:15
PCC
Organizator: MTP Grupa
Prelekcja Artura Szymczaka, dyrektora zarządzającego firmy KUHN-Maszyny Rolnicze.

Permakultura, rolnictwo regeneratywne oraz kompleksy leśno – rolne sposobem na uprawy w sytuacji niedoboru wody

16:15 - 16:45
PCC
Organizator: MTP Grupa
Prelekcja Roberta W Jankowskiego z Polskiego Forum Klimatycznego. Podczas wykładu omówione zostaną m.in. zalety ogrodów premakultury, rolnictwa regeneratywnego oraz kompleksów leśno-rolnych, jako rozwiązań pozwalających lepiej zarządzać uprawami w sytuacji niedoboru wody. Prelegent omówi także zagadnienie pozyskiwania biomasy rolniczej, w tym z plantacji drzew szybkorosnących, jako sposobu na uzyskanie ujemnego efektu emisyjnego